Florihana Blue Tansy eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Tanacetum annuum

Størrelse: 5 g (5,66 ml)

Florihana blue tansy (reinfann) eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av blomstrende topper.


Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

COSMOS ORGANIC sertifisert av Ecocert Greenlife i henhold til COSMOS standard tilgjengelig på http://COSMOS.ecocert.com.

100% av de totale ingrediensene er fra økologisk jordbruk.

Opprinnelsesland: Marokko

Aroma: Urteaktig, søt

INCI: TANACETUM ANNUUM OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE125AG140120MA.pdf

MSDS
FLE125.pdf

Sikkerhetsblad
FLE125FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake organskader. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.