Florihana Eukalyptus Smithii eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Eucalyptus smithii

Florihana eukalyptus smithii eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av bladene.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

Opprinnelsesland: Sør-Afrika

Aroma: Kamfer, frisk, jordaktig


INCI: EUCALYPTUS SMITHII LEAF OIL

Dokumenter:

GC/MS Report
FLE032S310320ZA.pdf

MSDS
FLE032.pdf

Sikkerhetsblad
FLE032FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. 
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.