Florihana Vintersar eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Satureja montana

Mengde: 5 g (5,49 ml)

Florihana vintersar eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av blomstrende topper.


Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Albania, Spania

Aroma: Urteaktig, søt, krydret


INCI: SATUREJA MONTANA OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE082E090420ES.pdf
FLE082E100122ES.pdf

MSDS
FLE082.pdf

Sikkerhetsblad
FLE082FT.pdf

Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Farlig ved svelging. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Brannfarlig væske og damp.