Krystallsoda / natriumkarbonat 500 g

Før moderne rengjøringsprodukter var natriumkarbonat / krystallsoda (tidligere kjent som Washing Soda) det viktigste produktet som ble brukt til rengjøring og klesvask. Krystallsoda er en allsidig rengjøringsmiddel som er ideell til å fjerne smuss, flekker, lukt og løse opp fett. 
Kan brukes til blant annet å rengjøre badekar, toalett, servanter, fliser, sluk, kjøkkenhette, søppelspann, ovnsdør, kjøleskap og som vaskemiddel til tøy.

Merknad: Produktet skal håndteres med forsiktighet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk verneutstyr (vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm). Bruk arbeidsmetoder som minimerer støvdannelse. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Stoffet gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares lukket og tørt. Skal ikke lagres på lettmetallbeholdere. 
Oppbevares utilgjengelig for barn.