Florihana Lavendel Spike eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Lavandula latifolia

Florihana lavendel spike eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av blomstrende plantedelen.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Spania

Aroma: Blomstrende, frisk, kamfer


INCI: LAVANDULA LATIFOLIA HERB OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE046E141020ES.pdf
FLE046E020322ES.pdf
FLE046E231122ES.pdf


MSDS
FLE046.pdf

Sikkerhetsblad
FLE046FT.pdf

Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.Farlig ved innånding. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.