Florihana Legevendelrot (Valerian) eterisk olje, 100% naturlig

Canarium luzonicum

Størrelse: 5 g (5,41 ml)

Florihana legevendelrot eterisk olje er 100% naturlig. Den utvinnes ved dampdestillasjon av roten.


Opprinnelsesland: Marokko

Aroma: Varm, treaktig, balsamico

INCI: VALERIANA OFFICINALIS EXTRACT


Dokumenter:

GC/MS Report
FLJ057S270619MA.pdf

MSDS
FLJ057.pdf

Sikkerhetsblad
FLJ057FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.