Florihana Niaouli eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Melaleuca quinquenervia


Florihana niaouli eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av bladene.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

Opprinnelsesland: Madagaskar

Aroma: Aromatisk, frisk


INCI: MELALEUCA QUINQUENERVIA EXTRACT

Dokumenter:

GC/MS Report
FLE063R251122MG.pdf

MSDS
FLE063.pdf

Sikkerhetsblad
FLE063FT.pdf

Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.