Florihana Pomerans (Bitterappelsin/petitgrain) eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Citrus aurantium

Florihana pomerans (bitterappelsin/petitgrain) eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av bladene.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Paraguay

Aroma: Frisk, blomster, grønn


INCI: CITRUS AURANTIUM LEAF OIL (Syn : CITRUS AURANTIUM AMARA LEAF/TWIG OIL)


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE069AC240123PY.pdf


MSDS
FLE069.pdf

Sikkerhetsblad
FLE069FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.