Florihana Ravintsara eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Cinnamomum camphora

Florihana ravintsara eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av bladene.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Madagaskar

Aroma: Krydret, søt, frisk, balsamisk


INCI: CINNAMOMUM CAMPHORA LEAF OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE073R120220MG.pdf
FLE073R070222MG.pdf
FLE073AZ260523MG.pdf


MSDS
FLE073.pdf

Sikkerhetsblad
FLE073FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.