Florihana Rosmarin Cineol eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Rosmarinus officinalis cineoliferum

Florihana rosmarin cineol eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av blomstrede topper.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Marokko

Aroma: Treaktig, urteaktig, frisk


INCI: ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER OIL (Syn : ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL)


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE074S200420MA.pdf
FLE074S160522MA.pdf


MSDS
FLE074.pdf

Sikkerhetsblad
FLE074FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Farlig ved innånding. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake organskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.