Florihana Timian Thymol eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Thymus vulgaris thymoliferum

Florihana timian thymol eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av blomstrende plantedeler.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje), les mer her

Opprinnelsesland: Spania

Aroma: Landlig, aromatisk, sterk, krydret


INCI: THYMUS VULGARIS FLOWER/LEAF OIL ( SYM : THYMUS ZYGIS HERB OIL)


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE091L180320ES.pdf
FLE091E131021ES.pdf
FLE091E231122ES.pdf


MSDS
FLE091.pdf

Sikkerhetsblad
FLE091FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brennbar væske. Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.