Florihana Laurbær eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Laurus nobilis

Florihana laurbær eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av bladene.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Tyrkia

Aroma: Urteaktig, krydret, grønn


INCI: LAURUS NOBILIS LEAF OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE045Z221020TR.pdf
FLE045Z160922TR.pdf


MSDS
FLE045.pdf

Sikkerhetsblad
FLE045FT.pdf

Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Mistenkes for å   kunne forårsake genetiske skader. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.