Florihana Gulrotfrø Vill eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Daucus carota

Innhold: 5 g (5.65 ml)

Florihana vill gulrotfrø eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestillasjon av frøet.


Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Frankrike

Aroma: Krydret, jordaktig, tørr


INCI: DAUCUS CAROTA SATIVA SEED OIL

Dokumenter:

GC/MS Report
FLE020A261021F.pdf

MSDS
FLE020.pdf

Sikkerhetsblad
FLE020FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.