Florihana Enerbær eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Juniperus communis

Florihana enebær eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av bæret.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Tyrkia, Bulgaria

Aroma: Frisk, treaktig, fruktig


INCI: JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE039AI290420BG.pdf
FLE039D250821BG.pdf
FLE039D070422BG.pdf
FLE039D270923BG.pdf


MSDS
FLE039.pdf

Sikkerhetsblad
FLE039FT.pdf

Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
  Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.