Florihana Isop (Hysope 1,8-Cineol) eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Hyssopus officinalis

Florihana isop eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestillasjon av  blomstrende topper.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

Opprinnelsesland: Spania

Aroma: Urteaktig, kamferisk

INCI: HYSSOPUS OFFICINALIS LEAF OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE161L020620ES.pdf
FLE161E040222ES.pdf

MSDS
FLE161.pdf

Sikkerhetsblad
FLE161FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.