Florihana Jasmin absolutt

Jasminum grandiflorum

Mengde: 2 g (2,11 ml)

Jasmin Absolutt (Jasminum grandiflorum) er 100% naturlig.

Denne absolutten produseres ved løsningsmiddelekstraksjon av blomsten. 

Opprinnelsesland: India og Marokko

Aroma: Blomster, fruktig, grønn


INCI: JASMINUM GRANDIFLORUM FLOWER EXTRACT


Dokumenter:

GC/MS Report
FLJ130I170123IN.pdf


MSDS
FLJ130.pdf

Sikkerhetsblad
FLJ130FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.