Florihana Labrador Tea eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Ledum groenlandicum

Florihana Labrador Tea eterisk olje, er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av den blomstrende plantedelen.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

Opprinnelsesland: Canada

Aroma: Frisk, urteaktig


INCI: : LEDUM GROENLANDICUM OIL


Dokumenter:

GC/MS Report

FLE157P151220CA.pdf
FLE157P120118CA.pdf

MSDS

FLE157.pdf

Sikkerhetsblad
FLE157FT.pdf

Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende: 
Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.