Florihana Mimosa absolutt

Acacia dealbata

Mengde: 4 g 

Mimosa absolutt (Acacia dealbata) er 100% naturlig. Denne absolutten produseres gjennom løsemiddelekstraksjon av blomsten.

Denne vilthøstede planten kommer fra Marokko.

Mimosa absolutt er blandet med jojobaolje for å gjøre den mer flytende.

Flasken inneholder 2 gram mimosa absolutt blandet med 2 gram jojobaolje.

Opprinnelsesland: Marokko

Aroma: Blomster


INCI: : ACACIA DECURRENS FLOWER EXTRACT AND SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLJ133K030522F.pdf

MSDS

Sikkerhetsblad


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Flammable solid. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden.  Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake organskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.