Florihana Mugwort (Artemisia herba alba) eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Artemisia herba alba

Florihana Mugwort (Artemisia herba alba) eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestillasjon av den blomstrende plantedelen.
Viltvoksende.


Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Marokko

Aroma: Fruktig, søt, lett treaktig

INCI: ARTEMISIA HERBA-ALBA OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE158S150222MA.pdf
FLE158S300822MA.pdf

MSDS
FLE158.pdf

Sikkerhetsblad
FLE158FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.


Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske. Giftig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake organskader. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.