Florihana Rød Myrt eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Myrtus communis

Størrelse: 5 g (5,68 ml)

Florihana rød myrt eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av grenen.


Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Marokko

Aroma: Urteaktig, frisk


INCI: MYRTUS COMMUNIS OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE127S280723MA.pdf

MSDS
FLE127.pdf

Sikkerhetsblad
FLE127FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.