Florihana Rose absolutt

Rosa x damascena

Mengde: 2 g (2,12 ml)

Rose absolutt (
Rosa x damascena) er 100% naturlig.


Denne absolutten produseres ved løsningsmiddelekstraksjon av blomsten. 

Opprinnelsesland: Marokko

Aroma: Blomster, fruktig, rose, frisk


INCI: ROSA DAMASCENA FLOWER OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLJ131AG030823MA.pdf

MSDS

FLJ131.pdf

Sikkerhetsblad

FLJ131FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.