Florihana Ryllik (Yarrow) eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Achillea millefolium

Florihana ryllik eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av den blomstrende plantedelen.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

Opprinnelsesland: Frankrike, Bulgaria

Aroma: Frisk, krydret, urteaktig


INCI:  ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE002O051018BG.pdf
FLE002B1901118BG.pdf
FLE002B140120BG.pdf
FLE002AT080822GR.pdf


MSDS
FLE002.pdf

Sikkerhetsblad
FLE002FT.pdf

Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende: 
Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.