Florihana Tonkabønne absolutt

Dipteryx odorata will

Mengde: 5 g 

Tonkabønne absolutt (Dipteryx odorata vil) er 100% naturlig. Denne absolutten produseres gjennom løsemiddelekstraksjon av bønnene.

Dette produktet er en blanding av tonkabønne absolutt (30%) og økologisk alkohol (70%).
Det er tilsatt alkohol for å gjøre produktet mer flytende og mer praktisk å bruke i flaske.

Opprinnelsesland: Brasil

Aroma: Balsamisk, søt, vanilje, alkohol


INCI: DIPTERYX ODORATA BEAN EXTRACT AND ALCOHOL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLJ017K091023BR.pdf

MSDS
FLJ017.pdf


Sikkerhetsblad
FLJ017FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. ved langvarig eller gjentatt eksponering .