Florihana Furu (Pinus sylvestris) eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Pinus sylvestris

Florihana furu eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av nålene.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Frankrike

Aroma: Balsamisk, treaktig, frisk


INCI: PINUS SYLVESTRIS LEAF OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE071A090822F.pdf
FLE071A131123F.pdf

MSDS
FLE071.pdf

Sikkerhetsblad
FLE071FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.