Florihana Karve eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

BEST FØR: 11/2024

Carum carvi

Florihana karve eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestillasjon av frøet.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Ungarn, Finland

Aroma: Krydret, treaktig, varm

INCI: CARUM CARVI FRUIT OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE156B190620HU.pdf

MSDS
FLE156.pdf

Sikkerhetsblad
FLE156FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt.Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjonKan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.