Florihana Korianderfrø eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Coriandrum sativum

Florihana korianderfrø eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av frøet.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Frankrike, Ungarn

Aroma: Kamfer, jordaktig


INCI: CORIANDRUM SATIVUM SEED OIL

Dokumenter:

GC/MS Report
FLE026B290920HU.pdf
FLE026B150322HU.pdf
FLE026AC30623HU.pdf


MSDS
FLE026.pdf

Sikkerhetsblad
FLE026FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. 
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.