Florihana Merian søt eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Origanum majorana


Florihana søt merian eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av blomstrende plantedelen.


Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Egypt

Aroma: Krydret, søt, aromatisk, balsamisk


INCI: ORIGANUM MAJORANA FLOWER OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE053B110122EG.pdf
FLE053H010323EG.pdf


MSDS
FLE053.pdf

Sikkerhetsblad
FLE053FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
 Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.