Florihana Oregano Vill eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Origanum compactum

Florihana  vill oregano eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av blomstrende topper.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

Opprinnelsesland: Marokko

Aroma: Krydret, urteaktig, tørr

INCI: ORIGANUM COMPACTUM OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE126H301020MA.pdf
FLE126H290622MA.pdf


MSDS
FLE126.pdf

Sikkerhetsblad
FLE126FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake organskader. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.