Florihana Rosentre eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

 

Aniba rosaeodora

 

Florihana rosentre eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den fremstilles ved dampdestillasjon av bladene og grenene av rosentreet.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

 

Opprinnelsesland: Brasil

Aroma: Frisk, blomster, treaktig


INCI: ANIBA ROSAEODORA LEAF OIL

CITES sertifisert: CITES står for "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora," på norsk kjent som "Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av ville dyr og planter." Denne internasjonale avtalen har som mål å regulere handelen med truede dyre- og plantearter for å beskytte dem mot overutnyttelse og utryddelse.

 

Dokumenter:

GC/MS Report
FLE011N300622BR.pdf
FLE011N190123BR.pdf


MSDS
FLE011.pdf

Sikkerhetsblad
FLE011FT.pdf

Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk 1 til 2 dråper maksimalt (ikke overstige 2%) blandet i en baseolje.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Irriterer huden. Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.