Florihana Salvie eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Salvia officinalis

Florihana salvie eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av blomstrende topper.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

Opprinnelsesland: Frankrike, Spania, Albania

Aroma: Krydret, urteaktig


INCI: SALVIA OFFICINALIS OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE084E141022ES.pdf

MSDS
FLE084.pdf

Sikkerhetsblad
FLE084FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake organskader. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.