Florihana Sellerifrø eterisk olje, 100% ren og naturlig

Apium graveolens


BEST FØR: 09/2024

Florihana sellerifrø eterisk olje er 100% ren og naturlig. Den utvinnes ved dampdestillasjon av frøene.

Opprinnelsesland: India

Aroma: Krydret, varm, søt

INCI: APIUM GRAVEOLENS SEED EXTRACT


Dokumenter:

GC/MS Report

FLJ081K270917IN.pdf

MSDS

FLJ081.pdf

Sikkerhetsblad
FLJ081FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.

-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.