Florihana Sitronelle eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Cymbopogon winterianus

Florihana sitronelle (citronella) eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av planten.

Java sitronelle er fra gressfamilien og er kjent for sine antiseptiske og insektsfordrivende egenskaper.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Java

Aroma: Urteaktig, sitron


INCI: CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB OIL

Dokumenter:

GC/MS Report
FLE025B161019JAV.pdf
FLE025B280122JAV.pdf


MSDS
FLE025FT.pdf

Sikkerhetsblad
FLE025.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.