Florihana Sypress/Cypress eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Cupressus sempervirens

Florihana sypress eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av grenen.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Frankrike

Aroma: Frisk, harpiksaktig, rustikk, treaktig


INCI: CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL

Dokumenter:

GC/MS Report
FLE028A010420F.pdf
FLE028J070122F.pdf
FLE028J201022F.pdf
FLE028A271123F.pdf

MSDS
FLE028.pdf

Sikkerhetsblad
FLE028FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. 
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.