Florihana Balsamgran (Balsam Fir) eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Abies balsamea

Florihana balsamgran eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av nålene.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Canada

Aroma: Treaktig, frisk, harpiksaktig

INCI: ABIES BALSAMEA NEEDLE OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE143A210820CA.pdf
FLE143A090322CA.pdf

FLE143BA031122CA.pdf

MSDS
FLE143.pdf

Sikkerhetsblad
FLE143FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Innvortes bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjonKan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.