Florihana Rosmarin Verbenone eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Rosmarinus officinalis verbenoniferum

Florihana rosmarin verbenone eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av blomstrede topper.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje), les mer her

Opprinnelsesland: Frankrike

Aroma: Frisk, urte- og kamferaktig.


INCI: ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE076F250522F.pdf
FLE076F070622F.pdf

MSDS
FLE076.pdf

Sikkerhetsblad
FLE076FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake organskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.