Florihana Kanelbark eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Cinnamomum zeylanicum


Florihana kanelbark eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av barken.


Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

Opprinnelsesland: Sri Lanka, Madagaskar

Aroma: Krydret, søt, treaktig


INCI: CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE101H011020LK.pdf
FLE101H20222LK.pdf


MSDS
FLE101.pdf

Sikkerhetsblad
FLE101FT.pdf


Forsiktighetsregler:

-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig ved hudkontakt. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.