Florihana Rose Otto eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig


Rosa damascena

Størrelse: 2 g (2,47 ml)

Florihana rose otto eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av blomstene.


Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje), les mer her

Opprinnelsesland: Bulgaria

Aroma: Blomster, fruktig, rose, frisk


INCI: ROSA DAMASCENA FLOWER OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE077AV020823BG.pdf


MSDS
FLE077.pdf

Sikkerhetsblad
FLE077FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Bland 1-2 dråper i en baseolje (unngå å overstige 2%). Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende: 
Brannfarlig væske og damp. 
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Viktig informasjon:
Vennligst merk at all informasjon om eteriske oljer på denne nettsiden er kun ment som veiledning basert på oljenes tradisjonelle bruk. Denne informasjonen er ikke ment som medisinsk veiledning eller påstand om at oljene kan kurere sykdommer eller tilstander. For helsemessige spørsmål eller behandling av medisinske tilstander, anbefaler vi at du kontakter en kvalifisert helsepersonell eller lege.