Florihana Rose Otto eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Rosa damascena

Størrelse: 2 g (2,47 ml)

Florihana rose otto eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av blomstene.


Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Bulgaria

Aroma: Blomster, fruktig, rose, frisk


INCI: ROSA DAMASCENA FLOWER OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE077AV160822BG.pdf


MSDS
FLE077.pdf

Sikkerhetsblad
FLE077FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende: 
Brannfarlig væske og damp. 
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.