Florihana Rosmarin Camphor eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Rosmarinus officinalis camphoriferum

Florihana rosmarin camphor eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av blomstrede topper.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Spania

Aroma: Treaktig, urteaktig, frisk, kamfer


INCI: ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE075AC300120ES.pdf
FLE075E270721ES.pdf


MSDS
FLE075.pdf

Sikkerhetsblad
FLE075FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake organskader. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.