Florihana Eukalyptus Radiata eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Eucalyptus radiata

Florihana eukalyptus radiata eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av bladene.

Opprinnelsesland: Australia, Madagaskar, Sør-Afrika

Aroma: Minty, frisk, kamferaktig


INCI: EUCALYPTUS RADIATA LEAF/STEM OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE035S310320ZA.pdf
FLE035AD101122ZA.pdf


MSDS
FLE035.pdf

Sikkerhetsblad
FLE035FT.pdf

Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. 
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.