Florihana Tetre (Tea Tree) eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Melaleuca alternifolia

Florihana tetre eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestillasjon av bladene.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

Opprinnelsesland: Sør-Afrika, Zimbabwe

Aroma: Aromatisk, treaktig, urteaktig

INCI: MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE055B021018ZW.pdf
FLE055AD260822ZA.pdf


MSDS
FLE055.pdf

Sikkerhetsblad
FLE055FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Innvortes bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved svelging. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.