Florihana Neroli eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Citrus aurantium

Størrelse: 2 g (2,31 ml)

Florihana neroli eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved damdestillasjon av blomstene.


Neroliblomsten er fra bitter appelsintre i rutefamilien og har aromatiske blader, blomster og frukt. Neroli blomster tilbyr dyrebar eterisk olje som er høyt verdsatt i parfymeindustrien.

Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). Dette produktet er klassifisert som en naturlig aroma.

Opprinnelsesland: Marokko, Tunisia

Aroma: Frisk, blomster, søt


INCI: CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE062S230620MA.pdf

MSDS
FLE062.pdf

Sikkerhetsblad
FLE062FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Intern bruk av eteriske oljer bør kun skjer under profesjonell veiledning.

-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.
-Varm aldri opp eterisk olje for diffusjon. 

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.