Florihana Gran eterisk olje, økologisk, 100% ren og naturlig

Picea abies

Størrelse: 5 g (5,68 ml)

Florihana gran eterisk olje er 100% ren, naturlig og økologisk sertifisert. Den utvinnes ved dampdestilasjon av nålene.


Denne økologiske eteriske oljen er en HEBBD-olje (botanisk og biokjemisk definert eterisk olje). 

Opprinnelsesland: Frankrike

Aroma: Frisk, treaktig, furuaktig

INCI: PICEA ABIES EXTRACT


Dokumenter:

GC/MS Report
FLE030B060522F.pdf

MSDS
FLE030.pdf

Sikkerhetsblad
FLE030FT.pdf


Forsiktighetsregler:
-Bruk ikke eteriske oljer ufortynnet på huden. Utfør allergitest før bruk.
-Bruk av eteriske oljer anbefales ikke barn, gravide eller ammende kvinner, eldre personer eller personer som lider av kroniske sykdommer.
-Ikke bruk eteriske oljer i intravenøse eller intramuskulære injeksjoner.
-Påfør aldri eteriske oljer direkte på slimhinner, nese, øyne, øregang ol.

Dette produktet, som ren og ufortynnet, er faremerket med følgende:
Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.